Intressanta seminarier på Plan- och byggdagarna!

Malin och Mohammed – först och sist i bostadskön?

Diskriminering på bostadsmarknaden är ett allvarligt och omfattande problem – det visar flera färska undersökningar. I det här seminariet kommer du att få en inblick i hur diskriminering kan yttra sig och kunskap om det arbete som bedrivs för motverka diskriminering.

http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2976&epslanguage=SV

Dialog för hållbart resultat

 

Bygga-bo-dialogen visar vägen för hållbar planering, byggande och förvaltning. På Bygga-bo-dialogens seminarie får du ta del av några konkreta åtgärder för att skapa en hållbar bygg- och fastighetssektor. 
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2955&epslanguage=SV

 

 

Klimatet utmanar staden

 

Klimatförändringarna ställer nya krav på samhället. Vi måste öka vår kunskap om klimatföränd-ringarnas konsekvenser. Hur ska vi planera, bygga och försvara staden mot ett alltmer föränderligt klimat?

http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2995&epslanguage=SV