Olagligt att ha olika priser på mark

Stockholms stad har haft olika hyror på mark beroende på om det är bostadsrätter eller hyresrätter som finns på den, eftersom marknadsvärdet på bostadsrätterna har ökat. Genom att behålla ett lägre pris på hyresrättsmarken skulle man kunna bygga mer, var tanken.

Det handlar om tomträttsavgälderna, det vill säga den hyra för marken som fastighetsägaren betalar till staden. Och när den avgiften höjdes 2004 så höjde man dubbelt så mycket för bostadsrätterna. Men kammarrätten, liksom länsrätten, menar att det strider mot likställighetsprincipen och alltså är en “obehörig särbehandling av vissa kommunmedlemmar” skriver Svenska Dagbladet.

Det är ännu inte klart om staden kommer överklaga beslutet till regeringsrätten. Om man inte gör det, så finns det två alternativ: antingen att höja avgälden på all mark till den högre avgift som bostadsrätterna betalat, eller att sänka deras avgäld till samma nivå som hyresrätterna betalat.

Källa: Svenska Dagbladet 9/8-07