Lägenhetsbyggandet minskar

Bostadsbyggandet i landet har minskat under 2007, med 46 procent  i storstadsregionerna jämfört med samma period 2006. I hela landet är minskningen 29 procent. Investeringsbidragens borttagande är förklaringen.

Stellan Lundström är professor i fastighetsekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och han menar att siffrorna inte är så farliga:

” – Man måste se detta i ett längre perspektiv än bara ett år.”

Han menar att nedgången i byggandet beror på att så många nybyggnadsprojekt startades under slutet av förra året, för att de skulle få ta del av de statliga bidragen. Det gör att det inte är så konstigt att siffrorna minskar nu, menar han.

Stellan Lundström tror att bostadspriserna nu står på topp , men att man inte ska avvakta med att köpa lägenhet, eftersom byteskostnaden när du säljer din lägenhet inte behöver ha ökat. Men förstagångsköpare ska vara försiktiga, tycker han.

Källa: E24 16/8-07