Stockholm: varannan mellan 20-27 år saknar eget boende

Hyresgästföreningen har intervjuat 1098 personer i åldern 20-27 år i Stockholmsregionen om deras boendesituation. Inte upplyftande läsning direkt. Bland annat saknar varannan en egen bostad, men 8 av 10 tycker att det bäst skulle motsvara deras behov idag. Av dem under 23 år är var fjärde mambo, och bor alltså kvar hemma hos föräldrarna.

16 procent av de mellan 24 och 27 års ålder bor i andra hand, och det är en ökning sedan år 2005. Talande är att nästan ingen vill bo på det sättet. Av de som saknar en egen bostad vill de allra flesta ha en hyresrätt, bland de som redan har en egen bostad vill de flesta ha en bostadsrätt.

Undersökningen visar att det behövs ytterligare 37 000 bostäder i Stockholmsregionen för att tillfredsställa behovet bland unga mellan 20-27 år, och den siffran har ökat sedan 2005 beroende på att antalet unga i den åldern har ökat och för att ekonomin har blivit bättre.

Hälften av de som efterfrågar en bostadsrätt kan betala högst 4100 kronor i månaden, och 60 procent av de som efterfrågar en hyresrätt kan betala samma summa. Dagens priser gör att det kan bli svårt att hitta en lämplig bostad till den kostnaden. Studentbostadshyran ska helst inte vara högre än 3000 kronor för de flesta.

Var tredje ung får ekonomiskt stöd från sina föräldrar och minst en fjärdedel kan betecknas som fattiga.

Källa: Rapport från Hyresgästföreningen 25/9-07