jagvillhabostad.nu pratar i SR om ägarlägenheter

jagvillhabostad.nu pratar i Sveriges Radio om ägarlägenheter tillsammans med Hans Lind från KTH. I rubriken på sr.se står det att vi är “försiktigt positiva” till ägarlägenheter, vilket inte riktigt stämmer. Snarare är vi skeptiska, då vi ser att ägarlägenheter gör att andrahandsmarknaden får växa på bekostnad av förstahandsmarknaden.

Tobias Olsson från nätverket säger:

“-Ja, alltså en fara vi ser är att andrahandsmarknaden, som i sig är jätteviktig, men att den kanske blir väldigt stor på bekostnad av förstahandsmarknaden, om de som har skaffat en ägarlägenhet hyr ut i andra hand, där ser ju vi en risk.”

Sveriges Radio skriver:

“En stor skillnad mellan en ägarlägenhet och en bostadsrätt är att den som har en ägarlägenhet inte behöver foga sig efter de regler som kan begränsa hur länga en bostadsrätt får hyras ut. Privatpersoner skulle alltså kunna investera i ägarlägenheter för att sedan hyra ut dem till andra.”

Hans Lind, som är professor i fastighetsekonomi på KTH, säger att hyresgästens rättigheter i ägarlägenheten kommer bli begränsade jämfört med dagens besittningsrätt. Det kommer handla om tidsbegränsade kontrakt. Han tror att det är lättare att göra om lagstiftningen kring bostadsrätter istället, så att de blir lättare att hyra ut, snarare än att införa en ny upplåtelseform, skriver Sveriges Radio.