10 miljoner för att öka kunskapen om PBL

Regeringen satsar 10 miljoner kronor för att öka kunskaperna om Plan- och Bygglagen. Boverket och länsstyrelserna kommer stå för att ge utbildning och utveckla metoder och arbetssätt så att lagen ska tillämpas bättre och effektivare.

Bakgrunden är att både PBL-kommittén, som utrett plan- och bygglagen, samt många remissinstanser svarat att det inte alltid är så att problemen handlar om att det är fel i lagstiftningen utan om att tillämpningen brister. Miljöminister Andreas Carlgren (c) är ansvarig för plan- och bygglagen och han säger:

“-Kompetenssatsningen ska ge en snabbare och effektivare tillämpning av plan- och bygglagen samtidigt som rättssäkerheten stärks. Kompetenshöjning och de förenklingar vi nu genomför underlättar för företagande inom hela bostadssektorn.”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn