10 miljoner för att öka kunskapen om PBL

Regeringen satsar 10 miljoner kronor för att öka kunskaperna om Plan- och Bygglagen. Boverket och länsstyrelserna kommer stå för att ge utbildning och utveckla metoder och arbetssätt så att lagen ska tillämpas bättre och effektivare.

Bakgrunden är att både PBL-kommittén, som utrett plan- och bygglagen, samt många remissinstanser svarat att det inte alltid är så att problemen handlar om att det är fel i lagstiftningen utan om att tillämpningen brister. Miljöminister Andreas Carlgren (c) är ansvarig för plan- och bygglagen och han säger:

“-Kompetenssatsningen ska ge en snabbare och effektivare tillämpning av plan- och bygglagen samtidigt som rättssäkerheten stärks. Kompetenshöjning och de förenklingar vi nu genomför underlättar för företagande inom hela bostadssektorn.”