Mediarapporteringen om VillBo-invigningen

Den 4 december invigde jagvillhabostad.nu och Huge Fastigheter vårt gemensamma projekt VillBo, där vi byggt hyresrätter för unga minus 35 år. Det är ett unikt pilotprojekt som media rapporterade om. Här kan du se några av artiklarna! Titta på länkarna uppe till höger.