Boverket ska undersöka ungdomars behov av bostäder

Boverket har fått i uppdrag att redovisa ett kunskapsunderlag om ungdomars behov av bostäder i storstadsregioner för perioden 2008-2012. Det framkommer i regeringens regleringsbrev.

Boverket ska också i samråd med bland andra Konsumentverket göra en förstudie för att upprätta en informationsportal om bostadsfrågor och andra relaterade frågor. Syftet med portalen är att ge konsumenter lättillgänglig och korrekt information och den ska vara uppe senast 31 december 2008.
 

Idén med en bostadsportal presenterades av bostadssamordnaren Lotta Jaensson i Boutredningen (SOU 2007:14).