Billiga bostadsrätter med HSB

Jagvillhabostad.nu, Nyréns Arkitektkontor och HSB Göteborg samarbetar för att ta fram bostadsrätter som unga vuxna vill bo i och framförallt har råd att köpa.

Kombinationen av HSB som strävar efter det goda boendet med många unga bosparare, Nyréns Arkitektkontor med tre unga och grymt duktiga arkitekter och jagvillhabostad.nu med koll på byggbranschen och 6 800 medlemmar i ryggen, möjliggör nytänkande och kunskapsutbyte.

Nätverket jobbar på bred front för att få kommuner och byggbranschen att se dagens och kommande behovet av billiga hyresrätter. Men bostadsrätter efterfrågas naturligtvis också av många unga och våra medlemmar, speciellt de mellan 30-35 år – så länge man har råd att köpa dem och får lån av banken trots osäkra anställningsvillkor. Därför är detta projekt så viktigt, att visa att det går att bygga bostadsrätter som unga vill bo i till en rimlig kostand.

Förhoppningen är nu att Göteborgs stad ska släppa till en tomt med rimligt avstånd till service och kollektivtrafik.

– Behovet är ju omfattande, säger HSB Göteborgs VD Lars Göran Andersson. Det är vi väl medvetna om, något man kan se i vår satsning på våra drygt 3 000 bosparare mellan 18 och 29 som har förtur till de mindre lägenheterna i vårt hyresbestånd. Nu vill vi göra ett pilotprojekt för att se om vi inte kan lätta på trycket. Vårt mål är att skapa ett boende för unga där yteffektivitet och prispress kan hålla insatser och månadsavgifter nere. Dessutom är samarbetet en bra möjlighet för oss att dra lärdom av Jagvillhabostad.nu när vi arbetar med moderniseringen av vår medlemsdemokrati.

– Våra grundläggande kvalitetskrav släpper vi inte, säger Lars Göran Andersson. Men visst kan man skapa ett gott boende även med mindre golvyta och snävare ekonomiska ramar – om bara viljan och de smarta lösningarna finns.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Jagvillhabostad.nu
info@jagvillhabostad.nu

HSB Göteborg, VD Lars Göran Andersson
larsgoran.andersson@gbg.hsb.se

Nyréns Arkitektkontor, Jens Almström
Jens.almstrom@nyrens.se