Ägarlägenheter införs från den 1 april

Justitiedepartementet skickade den 28 april ut en promemoria om ägarlägenheter på remiss. De föreslår att boendeformen, som de liknar vid “radhus på höjden”, ska införas den 1 april 2009. De tror också att förslaget kommer öka mångfalden och valfriheten i boendet. Det ska också bli fler lägenheter att hyra.

Från pressmeddelandet:

“Enligt förslaget ska en ägarlägenhet utgöra en tredimensionell fastighet av särskilt slag, ägarlägenhetsfastighet, avsedd att rymma endast en bostadslägenhet. Gemensam egendom, t.ex. yttertak, fasader och trapphus, ska ingå i en samfällighet. Den ska normalt förvaltas av en särskild förening, en s.k. samfällighetsförening, i vilken de boende är medlemmar. I stort sett samma regler som gäller för andra fastigheter ska gälla även för ägarlägenhetsfastigheter. I ett första steg föreslås ägarlägenheter kunna bildas endast i samband med nyproduktion.

I likhet med vad som gäller för äganderätt till radhusfastigheter ska även ägaren av en ägarlägenhetsfastighet ha en långtgående rätt att självständigt förfoga över sin fastighet, t.ex. genom att hyra ut den. Det innebär bl.a. att en ägarlägenhet ska kunna hyras ut utan krav på tillstånd för uthyrningen. Hyreslagens regler om förstahandsuthyrning ska gälla när en lägenhetsägare hyr ut sin lägenhet. De regler i den lagen som gäller för uthyrning av småhus ska gälla även för uthyrning av ägarlägenheter.”