Pressmeddelanden

Utredningen om allmännyttans villkor presenterade idag sina förslag på förändringar av reglerna för de allmännyttiga bostadsbolagen och hyressättningen. Jagvillhabostad.nu ifrågasätter starkt många av utredningens slutsatser.

Vi har särskilt identifierat tre punkter där utredningens förslag är direkt negativa för unga bostadssökande:

1. Strikt vinstmaximerade bostadsföretag klarar inte det lagstadgade bostadsförsörjningsansvaret.
Utredningen föreslår att de kommunala bostadsföretagen alltid måste vinstmaximera.
Jagvillhabostad.nu och Huge, Huddinge kommuns bostadsbolag, byggde tillsammans huset VillBo, där en strävan efter kostnadseffektivitet i varje led gav Stockholms lägsta nyproduktionshyror. Det hade varit omöjligt om de kommunala bolagen var tvungna att alltid ta ut så hög vinst som möjligt. Det gör det också svårt för kommunerna att till exempel bygga äldrebostäder eller på annat sätt använda sina bostadsbolag till åtgärder som är samhällsekonomiskt lönsamma men kanske inte alltid går att kombinera med vinstmaximering. Kommunerna måste också enligt förslaget sälja lägenheterna om det visar sig vara en bättre affär än att behålla dem.

– Regeringen har tidigare tydligt visat att man vill att bostadspolitik ska vara en kommunal fråga, därför är det märkligt att utredningen nu vill ta bort ett av kommunernas viktigaste bostadspolitiska verktyg. Särskilt illa är det i en tid när 1,1 miljoner unga ska flytta hemifrån, säger Tobias Olsson, verksamhetschef på jagvillhabostad.nu.

2. Efterfrågepåslag ger höjda hyror – svårare för unga att hyra en lägenhet.
I utredningen föreslås att ett efterfrågepåslag ska läggas på hyran på de orter där det finns ett påtagligt efterfrågeöverskott. Hyran ska sedan successivt höjas till dess att efterfrågeöverskottet är borta. Det leder till stora hyreshöjningar på alla orter med bostadsbrist. Idag är det hårdare krav bland de privata bostadsföretagen på fast anställning för att hyra en lägenhet än bland de kommunala. Det gör det svårare för unga som i lägre utsträckning har den anställningsformen. Unga har generellt även lägre inkomster än andra åldersgrupper och det gör att de inte kan hävda sig i konkurrensen när hyrorna, och därmed kraven, blir högre. Det rimmar illa med de krav en flexibel arbetsmarknad ställer på individer, som ska vara beredda att flytta dit jobb och studier finns.

Enligt utredningen ska efterfrågan på lägenheterna och därmed prishöjningen bestämmas utifrån hur långa köerna är i olika områden. Jagvillhabostad.nu påpekar att det bara är en handfull kommuner som har en bostadsförmedling där lägenheter förmedlas efter kötid, en av de kommunerna är Stockholms stad men det saknas till exempel både i Göteborg och Malmö. Att utredningen inte lämnar förslag på hur man i övriga kommuner ska mäta efterfrågan måste ses som en brist. Enligt utredningen finns efterfrågeöverskottet endast i en minoritet av landets bostadsområden, den bilden är felaktig.

Till exempel i Akalla, ytterförort i norra Stockholm, är den genomsnittliga kötiden drygt 5 år. Det innebär att hyrorna skulle höjas med fem procent varje år i hela kommunen och därmed göra det svårare för unga att efterfråga en bostad även i förorterna, där unga i dagsläget faktiskt har en chans.

3. Höjda hyror leder inte till fler bostäder.
Det handlar bara om att färre individer till slut kan efterfråga lägenheterna. Vi tror heller inte att höjda hyror kommer leda till att det byggs fler nya bostäder. I nyproduktion av hyresrätter motsvarar hyrorna redan idag i stort de nivåer som en “marknadshyra” skulle innebära. Dessutom är hyressättningen inte det största problemet vid nybyggnation utan det handlar om långa kommunala processer och en långsam byråkrati på många håll, tidskrävande och fördyrande överklaganden, brist på mark, byggbranschens ineffektivitet och byggslarv som också är prisdrivande. Dessa problem löses inte genom höjda hyror.

————————————————————————————-
Nätverket Jagvillhabostad.nu är ett partipolitiskt obundet nätverk som främst fungerar som en plattform för unga vuxna som tröttnat på bostadsbristen. Idag har vi cirka 7200 medlemmar.

Kontaktperson: Tobias Olsson – Verksamhetschef jagvillhabostad.nu – 0703-01 61 01 – tobias@jagvillhabostad.nu