Workshop om diskriminering

Den 28 april i Malmö medarrangerar nätverket en workshop om diskriminering på bostadsmarknaden. Andra arrangörer är bland andra DO, Westander PR och ADB Malmö. Hör av dig till Tobias på 0703-016101 eller tobias@jagvillhabostad.nu om du vill komma!