8 studenter per lägenhet i Malmö

Metro har gjort en undersökning av hur många studentlägenheter det finns i relation till antalet studenter i Malmö, Lund och Helsingborg. I Malmö är situationen mest ansträngd med 8 studenter per lägenhet, i Lund är det 2,4 och i Helsingborg 3,3.

Kristoffer Arvidson är ledamot i kårstyrelsen i Malmö Högskola:

“- Så ser det ut i den här staden. Jag är inte det minsta förvånad.”

Han skulle vilja att kommunen och högskolan tog ett större gemensamt ansvar för studenternas bostadssituation, skriver Metro.

Peter Arvebro är planeringskoordinator på Malmö högskola och han säger att 2/3 av Malmös studenter redan bor i Skåne och att deras behov av bostad därför inte är lika akut som för studenterna i Lund, som har en mer omfattande antagning från resten av landet.

Anders Rubin (s) är ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Malmö och han säger att han inte är nöjd med studenternas situation och att det ska vara ett prioriterat område.

Källa: Metro 19/5-08