Vaxholm får allmännytta igen?

Vaxholm sålde sitt kommunala bostadsbolag år 1999, då hade det 1200 lägenheter. Sedan dess har lägenheterna sålts ytterligare 3 gånger, och många har ombildats till bostadsrätter under tiden. Nu finns det 340 lägenheter kvar, och bristen på hyreslägenheter börjar bli problematisk för kommunen. Nu börjar politikerna överväga att starta ett kommunalt bostadsbolag igen.

Ingrid Ekstedt är chef för socialtjänstförvaltningen, och hon säger:

“-Vi har väldigt få hyreslägenheter, och det rättar man inte till över en natt. Det gör att när vi nyrekryterar, så har människor svårt att flytta hit. En person som tjänar som en undersköterska eller ett vårdbiträde har svårt att bosätta sig här.”

Hon säger att de som de rekryterar nu har svårt att ta jobb där man börjar klockan 7 på morgonen på helgerna, eftersom de har så lång resväg.

Nu har man från politiskt håll alltså börjat diskutera möjligheten att starta ett kommunalt bostadsbolag, och gav för ett år sedan tjänstemännen i uppdrag att undersöka möjligheterna för det.

Folkpartiet säger att man vill starta ett nytt bolag:

“- Ja, ska man garantera att det finns hyresrätter kvar kanske man får frångå den ideologiska principen och svälja hur verkligheten ser ut.”

Kommunstyrelsens ordförande är centerpartist och heter Bengt Hansson. Han säger att:

” – För att klara av att smörja vår egen arbetskraftsrekrytering, så skulle vi behöva ett antal bostäder. Och om jag äger så bestämmer jag om det ska tillåtas ombildning eller inte.”

Källa: Svenska Dagbladet 19/5-08