Haninge: Nya riktlinjer för bostadsförsörjningen

Enligt lag är kommuner som har en bristsituation på bostadsmarknaden skyldiga att upprätta en bostadsförsörjningsplan. Trots att 136 av Sveriges 290 kommuner redovisar bostadsbrist är det få som gör det. Boverkets bostadsmarknadsenkät visar att knappt hälften (41 %) av landets kommuner har riktlinjer för boendeplanering antagna av kommunfullmäktige. Av dessa riktlinjer är runt 20 % antagna tidigare än 2003, det vill säga hopplöst inaktuella. Kommunfullmäktige i Haninge, söder om Stockholm, har under hösten beslutat att styra upp bostadsförsörjningen i kommunen. Kommunalrådet Tommy Landin (fp) säger att bostadsförsörjningsplanen innefattar särskilt arbete för att tillgodose bostadsbehoven för de kommuninvånare som har särskilda svårigheter på bostadsmarknaden.

Unga personer har generellt lägre inkomster, osäkrare anställningsvillkor, få eller inga referenser från tidigare boende och mindre sparat kapital än andra grupper. Detta gör att ungas ställning på bostadsmarknaden är minst sagt svajig. Det är svårt att ta sig in och det är svårt att konkurrera med starkare grupper, och när bostadsbrist råder är unga förlorare. Att kommuner tar sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar är ett steg mot att underlätta för unga och åtgärda bostadsbristen. Jagvillhabostad.nu vill se fler kommuner agera och ta sitt ansvar. Step up to it, kommunerna!