Nyheter

(s): Interpellationer till Mats Odell

Igår ställde fem socialdemokratiska riksdagsledamöter interpellationer* till bostadsminister Mats Odell. En av interpellationerna handlar om bostadsbristen bland unga. De övriga rör initiativ för ökat bostadsbyggande,

Läs Mer »

Det går visst att bygga billigt!

Kommunalrådet och ordföranden i stadsbyggnadsnämnden i Malmö stad, Anders Rubin (s), säger till City Malmö/Lund att det är i stort sett omöjligt att bygga billiga

Läs Mer »

Slutreplik i Altinget

Rikta fokus mot de faktorer som på riktigt ger fler studenter möjlighet att bo och studera på ett bra sätt, skriver företrädare för Sveriges Arkitekter

Läs mer »

Debatt i Sydsvenskan

Rätten till bostad är stadgad i såväl FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som svensk grundlag, skriver Alexander Wilson van Deurs, jagvillhabostad.nu, och Ola Palmgren,

Läs mer »

Debatt i Altinget

Att försämra byggreglerna för studentbostäder ger inte fler bostäder, bara sämre sådana. Det skriver företrädare för Saco studentråd, jagvillhabostad.nu, Funktionsrätt Sverige samt Sveriges arkitekter och

Läs mer »