(s): Interpellationer till Mats Odell

Igår ställde fem socialdemokratiska riksdagsledamöter interpellationer* till bostadsminister Mats Odell. En av interpellationerna handlar om bostadsbristen bland unga. De övriga rör initiativ för ökat bostadsbyggande, boendesegregation och bostadsbrist, investeringsstöd och renoveringssatsningar samt åtgärder mot arbetslöshet inom byggbranschen. Odell uttalade sig samma dag med budskapet att regeringen inte är beredd att avlägga några löften om stöd till den hårt ansatta byggbranschen.

Som jagvillhabostad.nu rapporterade igår kräver Skanska åtgärder från regeringen för att rädda byggbranschen och bostadsbyggandet. Odell har träffat Skanska, men säger till Ekot att det inte finns någonting som säger att regeringen kommer göra något på området. Han lovar ingenting och hänvisar till att han inte har underlag för att ta ställning till frågan än. Jagvillhabostad.nu är lite förvånade, eftersom detta inte är något nytt problem. Bostadsmarknaden har varit trängd länge, och Boutredningen (SOU 2007:14) konstaterade att bostadsbrist för unga har varit ett problem sedan 1990-talet. 

Över en miljon unga kommer att flytta hemifrån under de närmaste tio åren. De utgör ungefär 12 % av Sveriges befolkning och är bara 6 % färre än den stora 40-talistgenerationen – och de fick ett miljonprogram lagom till dess att de flyttade hemifrån, med 100 000 nybyggda hyresbostäder varje år. Under det första halvåret 2008 påbörjades bara 1700 hyreslägenheter i hela landet. Maryam Yazdanfar (s) frågar i sin interpellation om bostadsbrist bland unga (2008/09:156) vilka åtgärder Mats Odell och regeringen avser att vidta för att öka byggandet av bostäder. Jagvillhabostad.nu väntar med intresse på statsrådets svar på interpellationen, och hoppas att debatten om hur nybyggnationen kan ökas och bostadsbristen bland unga åtgärdas fortsätter vara levande och konstruktiv.

* En interpellation är en fråga i riksdagen från en enskild ledamot till ett statsråd. Interpellationerna ska besvaras muntligt i kammaren. Andra riksdagsledamöter än den som lämnat in interpellationen får delta i debatten, som sedan finns att läsa i kammarens protokoll.