“Boplats hemsida känns som ett lotteri”

Göteborgs-Posten intervjuade i sitt söndagsreportage 22 februari sex personer som fått lägenhet genom Boplats Göteborg. I artikeln beskrivs hur de fastighetsägare som annonserar ut lediga lägenheter på Boplats undviker att redovisa vilka krav och kriterier de går efter när de väljer ut sina hyresgäster. Två tredjedelar av göteborgarna vill ha en köbaserad bostadsförmedling i stället för Boplats, men det är bara ett parti (Vänsterpartiet) som driver frågan om en kommunal bostadsförmedling av Stockholmsmodell i kommunfullmäktige.

Göteborg har ingen kommunal bostadsförmedling. I stället har man Boplats Göteborg, en “marknadsplats som bygger på aktivt sökande” (Maria Meyer-Martins, vd för Boplats). Fastighetsägarna lägger ut sina lediga objekt och de bostadssökande kan därefter anmäla intresse för lägenheten. Boplats styrelse rekommenderar alla hyresvärdar att sortera de bostadssökande som “matchar” en lägenhet (det vill säga uppfyller de krav värden ställer på sin blivande hyresgäst) efter registreringsdatum, men hur många värdar som följer den rekommendationen är svårt att följa.

I Stockholm stads bostadsförmedling måste alla hyresvärdar, både kommunala och privata, gå strikt efter kötid när lägenheterna fördelas. Vilka krav som gäller för att hyra en viss lägenhet redovisas alltid i annonsen, och den sökande kan hela tiden se vilken köplats hon eller han står på. Om man inte blir erbjuden kontrakt får man reda på vilken kötid personen som fick lägenheten hade. En förmedling efter samma modell, Boplats Syd, håller på att byggas upp i Malmö och ska enligt planen lanseras under 2009.

Fullmäktige i Göteborgs stad behandlar just nu en motion från kommunalrådet Marie Lindén (v) om införandet av en kommunal bostadsförmedling av Stockholmsmodell. Enligt GP är dock intresset från övriga partier svalt. Owe Nilsson (s), kommunalråd med ansvar för bostadsfrågor, tycker att Boplats fungerar bra och är nöjd med att åtminstone allmännyttan följer rekommendationen om att kötiden ska spela större roll. Owe Nilsson säger vidare till GP att det är upp till varje bostadsbolag om man vill redovisa mer detaljerat till exempel vilken kötid som gällde för att få en lägenhet.

Diskrimineringen på bostadsmarknaden är utbredd och sker i största grad vid förmedling eller försäljning av lägenheter. En bra förmedling av lediga hyresrätter baserad på registreringstid, med full insyn, är ett bra redskap för att motverka diskriminering. Bostadssökande kan konkurrera med varandra utan risk för godtycklighet och diskriminering, planera sitt sökande och bedöma sina chanser utifrån sin kötid. Antal personer som väntar på en lägenhet och information om vilka som köar kan också användas som ett bra underlag för planering i kommunerna och ett sätt att sätta press på bostadsbyggandet.

Jagvillhabostad.nu har länge drivit frågan om en kommunal bostadsförmedling i Göteborg. 2006 DO-anmälde nätverket Boplats för att få reda på hur fördelningen av lägenheter faktiskt går till, eftersom vi misstänkte diskriminering. Boplats hållning har hela tiden varit att man inte vill ta ansvar för diskrimineringsriskerna, eftersom Boplats inte är en bostadsförmedling utan “en marknadsplats för dem som har lediga lägenheter och dem som söker bostad”.