Allmännyttan kontrollerar otillåten andrahandsuthyrning

DN skriver idag om att Stockholms allmännyttiga bostadsbolag genomfört kontroller av otillåten andrahandsuthyrning. Stockholmshem har hållit på sedan 2005, och har hittills friställt 779 lägenheter efter att det upptäckts att de olovligen hyrs ut i andra hand. Hos Svenska Bostäder har drygt 450 lägenheter blivit lediga sedan kontrollerna infördes i början av 2007. Familjebostäder påbörjade sina kontroller i slutet av 2007 och har hittills fått loss 140 lägenheter.

Jouni Mäki på Familjebostäder säger till DN att bolaget brukar räkna med att ungefär 10 procent av lägenheterna hyrs ut utan värdens godkännande. I vissa fall handlar det inte om otillåten andrahandsuthyrning utan om att den som skrivit under kontraktet inte bor i lägenheten, till exempel om ett par bott tillsammans och kontraktsinnehavaren avlidit. Men många behåller en “utifall-att-lägenhet”, säger Jouni Mäki – till barnen, eller om de skiljer sig i framtiden.

Om en otillåten andrahandsuthyrning upptäcks måste andrahandshyresgästen flytta. Ofta har han eller hon förutsatt att den som har kontraktet har gjort upp med värden och tas helt på sängen. Om förstahandshyresgästen säger upp kontraktet efter att ha påkommits med att hyra ut olovligt i andra hand kan Familjebostäder gå med på en längre uppsägningstid, så att andrahandshyresgästen får 4-5 månader på sig att hitta någon annanstans att bo.

Det är osäkert att bo i andra hand, och de allra flesta vill helst ha ett eget boende (80 procent av unga mellan 20 och 27, till exempel). Andrahandsmarknaden är viktig som komplement till förstahandsmarknaden, men idag är ett andrahandsboende i realiteten ofta det enda alternativet för unga bostadssökande. Bostadsbristen, och förhoppningen om att göra ett klipp vid en eventuell ombildning längre fram, skapar inlåsningseffekter – den som har ett förstahandskontrakt på en hyresrätt i Stockholm gör sig inte av med det i första taget. Det finns inte nog med lägenheter i det befintliga beståndet. Vi måste bygga mer! Det måste också byggas lägenheter som unga direkt kan efterfråga. Att bygga stort och dyrt och hoppas att det i förlängningen ska komma unga bostadssökande till gagn håller inte. Läs mer om våra byggprojekt och om att bygga direkt till unga på byggmer.nu!