Future City Game

Future City Game (FCG) är en kreativ workshop utformad som ett spel, som har utvecklats av British Council i samarbete med Urban Learning Space i Manchester, England. Syftet med FCG är att olika aktörer – engagerade medborgare, lokala myndigheter, organisationer och så vidare – ska ta fram konkreta idéer om hur ett område kan utvecklas för att bli mer socialt, ekonomiskt, kulturellt och ekologiskt hållbart. FCG är ett verktyg som kan användas för att öka medborgarinflytandet, underlätta samarbete mellan olika samhällsaktörer och individer och öka kapaciteten hos dem som arbetar med hållbar urban utveckling.

FCG är en tvådagars workshop där 20-25 deltagare utvecklar idéer tillsammans som de sedan presenteras. Processen är upplagd som ett spel, där deltagarna/spelarna delas upp i fyra-fem lag och går igenom tio steg för att komma fram till den bästa idén. FCG har bland annat spelats i Norge, Danmark, England, Polen och Slovenien, och nu sprids spelet över hela Europa.

KaosPiloterna i Stockholm, en projekt- och processledarutbildning med fokus på social innovation, hållbar utveckling och kreativitet, är British Councils samarbetspartner för FCG i Sverige. Under 2008 genomfördes Spelet om Orminges framtid, med syfte att få fram idéer som kan göra Orminges centrala delar mer levande och tryggare. Tanken var också att öka engagemanget för Orminge bland medborgarna och lokala aktörer inför ett programsamråd, där idéerna från spelet skulle fungera som inspiration i diskussionen mellan Nacka kommun och medborgarna i Nacka om framtidsplaner för Orminge.

Jagvillhabostad.nu filar just nu på samarbetsformer med KaosPiloterna inför nästa Future City Game i Sverige. Hör av dig till oss om du är intresserad av att vara med!