jagvillhabostad.nu växte med 27 procent under 2008

Under 2008 blev 1786 nya personer medlemmar i jagvillhabostad.nu. Det totala medlemsantalet ökade därmed med 27 procent under året. 70 procent av de nya medlemmarna är under 26 år.

350 nya medlemmar tillhör lokalavdelningen i Göteborg, som med dem ökade sitt medlemsantal med 16 procent. 300 nya medlemmar hör till Malmös lokalavdelning, som ökade med 37 procent under 2008. Den största ökningen bland lokalavdelningarna stod Stockholm för – med 933 nya medlemmar växte jagvillhabostad.nu Stockholm med hela 45 procent under förra året. Det betyder att Stockholm nu gått om Göteborg, som förut ledde lokalavdelningsligan, i antal medlemmar.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Fler och fler tröttnar på bostadsbristen och vill göra något åt den. Jagvillhabostad.nu erbjuder en plattform för unga, där de kan göra sina röster hörda och påverka sin egen och andras bostadssituation. Är du inte redan medlem? Det blir du lätt här på hemsidan. Enkelt och gratis – och du behövs!

Nu kör vi så det ryker! Go team!