Rapport från årsmötet

Lördagen den 7 mars höll jagvillhabostad.nu nationellt årsmöte. Under en hel dag stöttes och blöttes stadgar, politisk plattform, verksamhetsplan och en massa annat spännande som rör jagvillhabostad.nu:s verksamhet och inriktning. Dessutom fick vi såklart en ny nationell styrelse – och för första gången någonsin valdes en nationell ordförande för jagvillhabostad.nu!

Den nya styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare, som tillsammans utgör jagvillhabostad.nu:s högsta beslutande organ fram till nästa årsmöte. Styrelsen beslutar om nationella kampanjer, projekt, målsättningar, ekonomiska frågor, anställning och andra övergripande frågor. Styrelsen sammanträder ungefär var sjätte vecka.

I tidigare styrelser för jagvillhabostad.nu har ledamöterna turats om att leda möten, men det har inte funnits någon utsedd ordförande. Tanken har varit att forma en platt och ickehierarkisk organisation, en inställning som har varit en av jagvillhabostad.nu:s största styrkor. De senaste åren har dock verksamheten växt, medlemsantalet ökat och behovet av en tydlig arbetsuppdelning mellan förtroendevalda och anställda ökat, och från och med nu ska årsmötet välja en ordförande för organisationen. Historiens första nationella ordförande för jagvillhabostad.nu heter Paulina Pilati. Paulina är snart färdig jurist och har suttit i nationella styrelsen i två år. En mer utförlig presentation av henne och de övriga styrelseledamöterna kommer snart!

Jagvillhabostad.nu:s nationella styrelse 2009 består av

Paulina Pilati (Stockholm)
Anna Svensson (Malmö)
Cecilia Wiik (Göteborg)
Erik Fornander (Göteborg)
Tobias Häggblom (Stockholm)
Tobias Mattsson (Stockholm)
Vanda Kehr (Malmö)

Anna-Karin Persson (Göteborg)
Johannes Trotzig (Göteborg)
Linn Matic (Stockholm)
Tobias Olsson (Stockholm)

För att kontakta styrelsen, maila styrelsen[a]jagvillhabostad.nu. Ledamöterna kan också nås enligt modellen fornamn.efternamn@jagvillhabostad.nu.