Ny undersökning om unga vuxnas boende i Stockholm

Skop har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4000 personer mellan 20 och 27 år om deras boendesituation och boendepreferenser. Resultatet presenteras i rapporten “Unga vuxnas boende i Stockholms län år 2001-2009” (öppna som pdf), som visar att varannan ung vuxen fortfarande saknar boende – och att situationen därmed inte har förändrats under de åtta år som rapporten täcker.

Andelen som bor kvar hos sina föräldrar har ökat och ligger nu på 21 procent i Stockholms stad, 30 procent i Stockholms län – trots att en stor del av de unga i staden har flyttat hit från andra platser. 80 procent av länets mambos vill flytta hemifrån. En tiondel av dem har egna barn.

Det skulle behöva byggas ungefär 36 000 nya bostäder i Stockholms län för att möta efterfrågan hos de 56 000 unga stockholmare som idag saknar egen bostad. Om ungas efterfrågan fick styra skulle drygt hälften (18 500) vara hyresrätter, något mer än 30 procent (11 500) bostadsrätter och resten (6 000) egnahem. 2007 byggdes knappt 9000 lägenheter i Stockholms-regionen (i både småhus och flerfamiljshus). 20 procent av dem var äganderätter (det vill säga småhus eller villor), nästan 50 procent var bostadsrätter och ungefär 30 procent hyresrätter. Under 2008 minskade byggandet, och prognosen för 2009 är en fortsatt minskning av bostadsbyggandet. Byggandet av hyresrätter i Stockholms län minskade med 67 procent från 2006 till 2008.

Källor
SCB: Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2009 (pdf)
Boverket