Många vill studera – men var ska de bo?

Stockholms universitet har inför höstterminen rekord i antalet antagna till kurser och program. Trycket är hårt också på övriga universitet och högskolor. De stora barnkullarna från början av 1990-talet börjar ta studenten och påbörja vidare studier, och lågkonjunkturen gör att fler söker sig till högre studier. Men bostadsbristen sätter käppar i hjulen för de studiesugna.

I en undersökning som Malmö Högskola genomfört svarar 26 procent av de som valt att tackat nej till eller hoppat av en utbildningsplats att det faktum att de saknade bostad i Malmö hade stor beslutelse för beslutet. Studentkåren i Lund avråder studenter från att söka sig till staden, och rektorn för Lunds universitet har hyrt ut sin soffa till en student. Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) ser allvarligt på bostadsbristen och dess konsekvenser för utbildnings- och arbetsmarknaderna. Efterfrågan på högutbildad arbetskraft ökar, särskilt i storstadsregionerna, men utan bostäder blir det svårt att möta behovet.

Flera av universitetsorterna planerar för fler studentbostäder de kommande åren. Jagvillhabostad.nu tycker att allt som byggs är bra, men påminner om att studentbostäder är kortsiktiga lösningar – när du inte längre pluggar får du inte bo kvar, vilket kan göra det svårt att bo kvar i den stad där du studerat. De planerade byggena räcker dessutom inte till för att lösa problemen.