Alvendal (M) vill bygga om tomma kontorslokaler till bostäder

I ett inlägg på DN:s debattsida skriver Kristina Alvendal (M), stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholm, att Stockholms stad under hösten ska undersöka möjligheterna att skapa bostäder i de fastigheter som staden äger i city. Dessutom ska förhandlingar inledas med andra fastighetsägare om hur de kan omvandla delar av sina kontor till bostäder. Lågkonjunkturens negativa effekter på kontorsmarknaden, tillsammans med ett på många håll stort renoveringsbehov, skapar “goda förutsättningar att bygga om kontorshus till bostäder”, skriver Alvendal.

Reaktionerna på Alvendals utspel har varit blandade. Tore Ljungkvist, vice vd hos Fastighetsägarna, är “försiktigt positiv” till förslaget. Han ser dock vissa problem – bland annat de höga hyrorna för citykontor och de stora kostnaderna som är förknippade med ombyggnad av kontor till lägenheter. Roger Mogert (S), oppositionsborgarråd i Stockholm, säger att förslaget inte är nytt och menar att de ombyggnationer som skulle kunna göras vore en droppe i havet. Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman gillar Alvendals ambitioner men poängterar att satsningen riskerar att bli ointressant för dem som har störst behov av bostäder, om det som produceras är bostadsrätter eller äganderätter till höga priser.

Alla tillskott av bostäder är välkomna, och allt som byggs är bra. Jagvillhabostad.nu vill dock slå ett slag för en blandad bostadsproduktion, där även bostäder som unga har möjlighet att efterfråga tas fram. Det räcker inte med paradvåningar, det behövs prisvärda tvåor också!