Nya bostadslösningar krävs

Med anledning av Maria Hannäs (V) och Dick Urban Vestbros (V) kommentarAlvendals (M) artikel på DN debatt skriver vi på ETC Stockholms debattsida. Vi uppmuntrar till nya kreativa lösningar på bostadsbristen och välkomnar allt byggande, men efterfrågar en större plan. Vi tror på en plan där upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar blandas. Vi efterfrågar också nya tankesätt vad gäller kontraktsformer och andra lösningar som gynnar unga på bostadsmarknaden.

Du kan läsa hela debattartikeln här.

Är du intresserad av vilka idéer vi har när det kommer till byggande kan du läsa mer på www.byggmer.nu eller ladda hem vår folder Ungbo – 65 tankar om ungas boende. Där har vi, tillsammans med Nyréns Arkitektkontor, sammanställt resultatet från vårt forskningsprojekt kring ungas boende.