Unga vill bo i storstad

Bolåneinstitutet SBAB har gjort en undersökning kring ungas bostadsdrömmar och syn på bostadsmarknaden. 55 procent av landets unga – och 69 procent av unga stockholmare – vill bo i en storstad. Lägg till det koncentrationen av arbets- och utbildningsmarknaderna till storstäderna, och slutsatsen blir att det kommer bli fortsatt trångt i storstadsregionerna.

En stor majoritet av de tillfrågade anser att det görs för lite för att förbättra ungas bostadssituation. Jagvillhabostad.nu välkomnar alla intresserade som medlemmar – vår storlek är vår styrka, och ju fler vi är desto lättare har vi att påverka politiker, byggherrar och andra makthavare. Det är enkelt och gratis att bli medlem – du skriver själv in dig här.