Vem betalar för din parkeringsplats?

Dagens Nyheter skrev igår om skillnaderna i pris mellan boendeparkering på gata respektive i garage. Vd:n för Stockholms Parkering, Kjell Karlsson, och Miljöpartiet i Stockholm tycker att priset för gatuparkering borde höjas för att komma åt det faktum att många garageplatser står tomma, medan trycket på gatuparkeringen är stort. Vice ordförande i Stockholm stads trafiknämnd, Jan Valeskog (S), tycker att priset för garageparkering borde sänkas i stället. Jagvillhabostad.nu anser att parkering borde kosta vad det kostar, inte subventioneras av boende utan bil eller av skattebetalare.

Det byggs massor av parkeringsplatser i Stockholm – en plats per lägenhet är det grundläggande kravet, även om det i vissa fall kan minskas. Samtidigt talar stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal (M) om promenadstaden, “förtätning” är det nya svarta (eller kanske gröna?) och om 40 år ska Stockholm vara fritt från utsläpp av fossila bränslen.

Byggprojekt blir dyrare med högre parkeringskrav. Att bygga parkeringshus och parkeringsgarage är dyrare än att bygga parkeringar i markplan – men markparkering tar mycket plats, och begränsar därmed antalet lägenheter som kan uppföras på en markyta. Ingen annanstans än i Stockholms innerstad är det möjligt att ta ut hela kostnaden för en parkeringsplats i hyra, utan en del läggs på hyran/kostnaden för lägenheterna i bygget. De som inte har bil får alltså vara med och betala för bilägarnas parkering!

Parkeringsreglering är ett av de viktigaste styrinstrumenten för att uppnå hållbar balans i en storstad, det slår trafiknämnden fast i den nya parkeringsstrategi som är under arbete. Jagvillhabostad.nu håller med. Vill vi ha en stad för människor, inte för bilar? Vill vi på allvar göra något åt klimatförändringarna? Vill vi pressa produktionskostnaderna för att kunna bygga bostäder som unga kan efterfråga, och därmed göra något åt den bostadsbrist som idag står i vägen för både individuell och samhällelig utveckling? Ja, då måste vi ifrågasätta privatbilismen och allas rätt till billig parkering i innerstan.