Allmänna motionstiden snart slut

När riksmötet (riksdagens verksamhetsår) har öppnats, vilket sker i september, har riksdagsledamöterna ungefär en månad på sig att lämna in egna eller gemensamma förslag till riksdagen. Resten av året får ledamöterna bara lämna in följdmotioner, som är relaterade till någon av regeringens propositioner. Årets allmänna motionstid slutar på tisdag, den 6 oktober. Jagvillhabostad.nu har spanat in de bostadspolitiska motioner som inkommit hittills.

Konkurrensneutralitet mellan upplåtelseformerna, ökat byggande, ändring i reglerna för överklagande av detaljplaner, investeringsstöd för hyresrätter, utvecklad lagstiftning kring ägarlägenheter och ändrade villkor för riksdagsledamöters övernattningsbostäder i Stockholm är några av de motioner som lämnats in som rör byggande och bostäder. Jagvillhabostad.nu hoppas på livlig bostadspolitisk debatt framöver!