Malmö får FN-pris

Malmö stad har tilldelats UN-HABITAT:s (FN:s boende- och bosättningsorgan) pris Scroll of Honor 2009 – världens mest prestigefulla pris inom området hållbar boendeförhållanden och hållbar utveckling. Pristagarna är enskilda personer, ideella organisationer, statliga myndigheter eller städer som gjort en unik insats för att förbättra boendeförhållandena för människorna i sin stad eller region. Jagvillhabostad.nu gratulerar till utmärkelsen och hoppas på att Malmö framöver lägger ännu mer krut på att ge också unga möjlighet att ta del av stadens prisbelönta boendemiljö!