Risk för ökande bostadsbrist bland unga danskar

Jesper Larsen, chefsekonom på den danska hyresgästföreningen Lejernes Landsorganisation säger till TV2 Østjylland att unga danskars bostadssituation kommer att förvärras dramatiskt de närmaste 10 åren. Det saknas bostäder för unga och det byggs inga nya lägenheter som unga och studenter har möjlighet att efterfråga.

Det finns lediga lägenheter i Köpenhamn, men liksom de nya bostäder som byggs är de alldeles för dyra för unga och studenter. Danske elever og Studerendes Kollegieråd (DSK) har nyligen presenterat en rapport som visar att svårigheterna att hitta en bostad inverkar negativt på många studenters utbildning. Särskilt de med svaga nätverk, eller som flyttat långväga för att studera, står som förlorare i bostadsspelet vilket skadar deras utbildningsprestationer.