Ungas boende beroende av föräldrarnas ekonomi

Mäklarsamfundet släppte nyligen en rapport som visar att det har blivit vanligare att föräldrar köper lägenheter till sina barn. De flesta föräldrar kan tänka sig att hjälpa sina barn ekonomiskt med deras första boende. Men vad händer med dem som inte kan få ekonomiskt stöd från sina föräldrar?

Två tredjedelar av landets mäklare rapporterar att det är vanligt att föräldrar hjälper sina barn att köa en bostad. Claudia Wörmann, analysansvarig på Mäklarförbundet, har undersökt frågan och fått in svar från fastighetsmäklare över hela landet. Wörmann har också djupintervjuat föräldrar till ungdomar födda mellan 1990 och 1993. Nio av tio kunde tänka sig att hjälpa till ekonomiskt med barnens första boende.

Nästan en fjärdedel (23 procent) av unga mellan 20 och 27 har svårt att klara sina boendekostnader*. Situationen för unga på bostadsmarknaden blir allt sämre, och Mäklarsamfundets rapport konstaterar att föräldrarnas ekonomiska situation kommer att vara avgörande för ungas möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden framöver.

Bostadsbrist är ett problem både på individ- och samhällsnivå. Utan bostad går det inte att tacka ja till jobb eller utbildningsplatser, att etablera sig och starta ett vuxenliv, att känna trygghet eller att planera längre fram än nästa andrahandskontrakt. En stad eller region med bostadsbrist får också brist på arbetskraft, svårt att attrahera företag och andra verksamheter och generellt lägre tillväxt. Det är orimligt att låta ungas bostadssituation bero på möjligheten att få ekonomiskt stöd från föräldrar, och det kommer att leda till ännu större segregation och ökade klyftor.

“Givet alla de förutsättningar som enskilt och tillsammans försvårar unga människors etableringsmöjligheter på bostadsmarknaden i Stockholm såsom stor inflyttning, stor ålderskull, curlande föräldrar, liten nybyggnation, ombildning från hyresrätt till bostadsrätt och stigande priser på bostadsrätter så kommer framtidens boendesituation för unga att bli än värre”, skriver Claudia Wörmann i Mäklarsamfundets rapport. Katastrof, både för unga bostadssökande och för samhället i stort!

En av de viktigaste delarna av lösningen på ungas bostadsbrist är ökad nyproduktion, som också riktas till unga människor. Wörmann menar att de som bygger bostäder måste ta reda på hur folk faktiskt vill bo, och jagvillhabostad.nu håller helt med. Vi jobbar hårt med förankring och konsumentinflytande i våra projekt, och har tydligt sett att det förbättrar både processer och produkter i bostadsbyggande.

* Unga vuxnas boende 1997-2009, Hyresgästföreningen (2009)