Bygg för framtiden

Just nu pågår COP15, FN:s konferens om klimatförändringar, i Köpenhamn. Energieffektivitet och minskad energiförbrukning är på tapeten. Att bygga bostäder som unga kan efterfråga är inte bara bra för individer (som får någonstans att bo) och samhällen (som kan locka till sig arbetskraft och växa), det är också bra för klimatet!

Att bygga för unga innebär att sträva efter bra, kvalitativa bostäder till hyror eller priser som unga har möjlighet att betala. Det handlar om att öka effektiviteten i produktionen och pressa produktionskostnaderna genom smarta arbetssätt och upphandlingar. Det kan också handla om en diskussion kring vinstkrav och hur stor inverkan driftskostnaderna ska ha på kalkylen. Dessutom måste yteffektiviteten öka, så att det går att bygga mindre lägenheter utan att göra avkall på boendestandard och kvalitet.

Att bygga för unga är att bygga hållbart. En minskad bostadsyta innebär att mindre energi går åt för uppvärmning. Bostäder som byggs i lägen med goda kollektiva transportmöjligheter och närhet till service och butiker minskar behovet av att använda bil.

Att bygga för unga är att bygga för framtiden – i dubbel bemärkelse.