Fastighetsprofessorns recept för bättre bostadsmarknad

Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi på KTH, har tillsammans med två andra professorer sammanfattat tio års forskning om bostadsmarknaden. Resultaten presenteras i rapporten En flexibel och effektiv bostadsmarknad, där Lundström och hans kollegor listat vad som kan göras för bostadsmarknaden.

Beskattning av boendet är en stor fråga. Hyresrätten är idag missgynnad på bekostnad av andra upplåtelseformer – något som också Lundström konstaterar. Han vill se politikerna skapa en bättre balans mellan hyresrätter och borätter, för att stimulera nyproduktion. Rätten till ränteavdrag för bostadsägare borde tas bort, och det tidigare investeringsbidraget som getts till nybyggnation av hyresrätter är inte så pjåkigt, säger Lundström till Svenska Dagbladet.

Mer transparenta plan- och byggprocesser, kommuner som mer aktivt arbetar för att skapa byggrätter och långsiktiga upphandlingar, i stället för bostadsbyggande i projektform. Lundström har en del bra poänger – även om många av rapportens förslag helt tappat bort ungas perspektiv. Lundström vill till exempel förändra reglerna för andrahandsuthyrning, så att privatpersoner kan hyra ut i större omfattning och ha möjlighet att ta ordentligt betalt. För medlemmarna i jagvillhabostad.nu, och andra unga bostadssökande, är dock andrahandsboende ett alternativ som inte är särskilt efterfrågat eller uppskattat.