497 417 förstagångsväljare 2010

Färska siffror från SCB visar att antalet förstagångsväljare ökar. Vid valen 2002 och 2006 fick ungefär 380 000 respektive 430 000 personer rösta för första gången – i år är det nästan 500 000 som ska göra sin premiärtur mot valurnorna. Vad de kommer rösta på? Tja, en kvalificerad gissning är att bostadsfrågan blir en faktor. Andelen unga med egen bostad har minskat de senaste åren, och andelen unga som bor kvar hos sina föräldrar har ökat.

1, 3 miljoner väljare är mellan 18 och 29 år. Ungefär hälften av dem saknar egen bostad. Bostadsbristen är ett stort problem för unga idag – i storstadsregionerna och på högskoleorterna, men också på många andra håll runtom i landet. En genomarbetad bostadspolitik, med konstruktiva förslag på lösningar och ambitiösa målsättningar, kan mycket väl vara det som vinner de unga väljarnas röster.