Vi vill ha dig – kandidera till ett förtroendeuppdrag

Som förtroendevald i en av våra styrelser har du stora möjligheter att vara med och sätta agendan för en ny svensk bostadspolitik. Var med och utveckla jagvillhabostad.nu!

Jagvillhabostad.nu är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för unga bostadssökande som tröttnat på bostadsbristen och vill göra något åt den. Vi är en unik aktör i den bostadspolitiska debatten och besitter sakkunskap om ungas situation som ingen annan har. Vi är den konstruktiva blåslampan, plattformen för kreativt engagemang och de som kommer med innovativa lösningar för framtidens boende. Vi är våra medlemmar och är beroende av ideellt engagemang. Vill du vara med? Vi vill ha dig!

Nominera dig själv eller någon annan till vår nationella styrelse.

ARBETET I NATIONELL STYRELSE
Jagvillhabostad.nu:s nationella styrelse arbetar strategiskt utifrån organisationens syfte, verksamhetsplan och politiska plattform för att utveckla organisationens verksamhet. Nationella styrelsen är också arbetsgivare och tar beslut om organisationens anställningar. Inom styrelsen finns arbetsgrupper med fokus på olika ansvarsområden som t.ex. kommunikation eller personal. Under 2010 kommer arbetet vara fokuserat på opinionsbildning kring valet med flera intressanta samarbeten, den interna verksamhetsutvecklingen samt ett projekt om medborgardialog. Vi driver också två byggprojekt som kommer att fortsätta under året – ett i Stockholm tillsammans med Stockholmshem och ett i Göteborg tillsammans med HSB.

FÖRVÄNTNINGAR PÅ LEDAMOT
Du känner ett engagemang för att förändra ungas situation på bostadsmarknaden och har tid att lägga på ditt styrelseuppdrag. Inför möten förväntas du sätta dig in handlingar och kunna fatta genomtänkta beslut. Du är driftig och inte rädd för att tänka utanför lådan. Erfarenhet av ideella organisationer är ett plus, men inget krav.

FÖRVÄNTNINGAR PÅ ORDFÖRANDE
Som ordförande leder du styrelsens arbete och är tillsammans med verksamhetschefen organisationens ansikte utåt. Att leda styrelsens arbete innebär bland annat förberedelse och ledande av styrelsemöten och det strategiska arbetet. Du är också styrelsens länk till personalen. Därför är du en drivande och utåtriktad person med tidigare ledarskapserfarenheter.