Hör och häpna – det går att bygga billigare!

Industrifakta har gjort en studie som visar att det faktiskt går att bygga billigare. Produktionskostnaden kan minskas med 15-20 procent. Ingen nyhet för oss men det är bra att fler uppmärksammar möjligheterna och metoderna.

I studien “Kostnadseffektiv nyproduktion av flerbostadshus” framhålls att det inte finns en enstaka lösning för att sänka produktionskostnaderna utan att det krävs nytänkande i hela byggbranschen. Det handlar bland annat om en mer noggrann planering, tydligare kommunikation och effektivare samverkan mellan de olika aktörerna i byggbranschen. Kommunerna har också ett ansvar som bland annat ligger i utformningen av detaljplanerna och priset på tomterna de säljer (som ökat betydligt mer än den genomsnittliga kostnadsökningen för flerbostadshus de senaste tio åren).

Som sagt, vi har länge påpekat att det inte finns en mirakelmedicin för att få ner produktionskostnaderna. Det handlar om att hitta rätt tankesätt och metod. Läs mer i vår broschyr Ungbo.