Unga flyr Stockholm

Bostadsbristen i Stockholms har skapat en motström bland unga. Inflyttningen till Stockholm är stark men bland unga har antalet utflyttare ökat de senaste tio åren. Det skrev DN om 26/6.

“Det är ett tillväxtproblem att Stockholm inte kan erbjuda billiga bostäder till unga”, säger Thomas Niedomysl, docent i kulturgeografi vid Institutet för framtidsstudier.

Den slutsatsen har bland annat vi, SSCO, YIMBY och Handelskammaren dragit ett flertal gånger. Frågan är nu när politiker och företag ska förstå allvaret.

Det är tröttsamt att höra byggbranschen och politikerna avfärda problemet med att det inte går att bygga för unga, samtidigt som ombildningar av befintligt (billigare) bestånd pågår och tilltron till flyttkedjans effekter är stor. Det är med andra ord många sakfel och motstridiga argument som florerar.

Byggbolagen vinner på att bredda produktutbudet och få en bredare träff på efterfrågelinjen. En enorm målgrupp väntar på att bli upptäckt! Våra byggprojekt visar dessutom att all nyproduktion inte behöver kosta skjortan.

Kommunerna har ett stort ansvar för att situationen ser ut som den gör. Kommunerna har planmonopolet och kan påverka det som byggs. De kan prioritera det som är viktigt för kommunens framtida utveckling och tillväxt. Så kom igen nu!