”Hjälp en student”

Varje år är det samma visa. Akut studentbostadsbrist. Med kampanjen “Hjälp en student” uppmanar Uppsala kommun, Uppsala universitet, Uppsala studentkår och SLU uppsalaborna att hyra ut rum.

Det är bra att man tar ett samlat grepp för att dämpa effekten av anhopningen som sker till höstterminerna. Samtidigt ligger ansvaret för att det finns tillräckligt med bostäder hos kommunen och inte hos invånarna.

Det finns också unga generellt, alltså inte bara studenter, som söker bostad. Lösningen på denna bostadsbrist är bara att bygga mer och bygga bostäder unga har råd att efterfråga. Och nej, flyttkedjorna löser inte problemet. Och ja, det går att bygga billigare för unga.