Allmännyttan bygger mindre än planerat

Allmännyttan når inte sina egna mål, rapporterar DN den 16 juni. Joakim Larsson, som är det ansvariga borgarrådet, meddelar att målen för allmännyttan bör dämpas.

Det tycker vi är en märklig inställning. Allmännyttan borde för det första ha ambitionen att leva upp till sina egna mål. Alternativt borde de höja målen. Då kanske de gamla målen åtminstone uppnås. Allmännyttan är ett av kommunens viktigaste verktyg för att leva upp till sitt bostadsförsörjningsansvar. I en bristsituation kan man inte ha ambitionen att sänka ambitionen!

Bostadsministern påpekade på ett seminarium för några veckor sedan att allmännyttan har ett stort ansvar vad gäller försörjningen av bostäder för unga. Om bostadsministerns och borgarrådens problembild och lösningar inte överensstämmer så föreslår vi att de börjar prata med varandra.

För er som vill veta mer om läget på bostadsmarknaden i Stockholms län – läs länsstyrelsens senaste rapport här.