Fortsatt brist på bostäder för unga

Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät är nu sammanställd. Föga förvånande visar resultatet att det fortfarande är svårt för unga att hitta bostad. Över hälften av Sveriges kommuner uppger att det är brist för unga. Värst är situationen i storstadsregionerna. I rapporten står att:

“Ungdomars situation på bostadsmarknaden är beroende av många faktorer. Det handlar om möjligheter att efterfråga, exempelvis genom inkomster, men också om utbudet av bostäder. Gruppen unga är blandad men har som grupp sämre ekonomiska förutsättningar än många andra i den höga konkurrensen om de små lägenheterna.” s. 24

Det är ett tydligt tecken på att utbud och efterfrågan inte överensstämmer. Ett ytterligare tecken på detta är att kommuner som anger brist på bostäder för unga är fler än de kommuner som uppger en generell brist.

Det är dags att kommunerna vaknar ur sin dvala och inser de faktiskt kan påverka situationen, i synnerhet om de äger mark och har ett allmännyttigt bolag. Det går att bygga för unga!

Branschen borde se fördelarna med en bredare produktportfölj så vi slipper återuppleva tvärniten från 2009. Redan nu sviktar efterfrågan på de stora och dyra lägenheterna. Det kunde vi senast läsa om i förra veckan. Så kom igen nu, det är en vinnvinnsituation.

Här hittar ni sammanställningen av bostadsmarknadsenkäten.