Halvtidsrapportering från Almedalen 2011

Hitintills har vi medverkat på sex seminarier (Hur löser vi den nya bostadskrisen?, Vad ska vi göra åt bostadssegregationen?, Lokal initiativkraft – väg till fler bostäder?, Hållbar bostad åt alla, Att förebygga/motverka våldsbejakande extremism, Alternativa boendeformer), en pressträff (Malmö stad – Ungbomässan 2012) samt haft flera möten med olika organisationer och byggföretag (NCC, Fastighetsägarna m.fl). Intensiva dagar helt enkelt!


Siri, ordf, på pressrelease med Malmös Ilmar Reepalu

På torsdag kommer vi ta det lite lugnt och gå på olika seminarier. På fredag drar vi igång igen och medverkar på seminariet Kvalitet och effektivitet i bostadsbyggandet. Kom dit och lyssna om du har vägarna förbi Strandgatan 1 i Visby, kl 13.30!


Levererar statistik

Om du vill ha mer koll på vad vi gör – kolla vår facebooksida eller följ oss på twitter.