Nyanserad statistik

SCB rapporterade i förra veckan att nybyggandet av flerbostadshus fortsätter att öka. Det är bra. Mindre bra är dock att det i till exempel Storstockholm påbörjades 3 300 bostäder vilket är minskning jämfört med 2010 års 4 440 bostäder. Ännu mindre bra är att behovet av bostäder i Storstockholm ligger på 13 000 – 20 000 per år beroende på hur man räknar. 3 300 x 2 = 6 600, alltså inte ens i närheten av 13 000.

SCB rekommenderar att man ska räkna upp siffrorna med 30 procent på grund av eftersläpning i rapporteringen.  Om vi lägger på 30 procent så hamnar resultatet på ca 8 600 bostäder under 2011. Alltså fortfarande långt under behovet.

Det går således inte att stirra sig blind på nationella siffror över bostadsbyggandet.

Här hittar ni statistiken från SCB.