Nyanserad statistik

SCB rapporterade i förra veckan att nybyggandet av flerbostadshus fortsätter att öka. Det är bra. Mindre bra är dock att det i till exempel Storstockholm påbörjades 3 300 bostäder vilket är minskning jämfört med 2010 års 4 440 bostäder. Ännu mindre bra är att behovet av bostäder i Storstockholm ligger på 13 000 – 20 000 per år beroende på hur man räknar. 3 300 x 2 = 6 600, alltså inte ens i närheten av 13 000.

SCB rekommenderar att man ska räkna upp siffrorna med 30 procent på grund av eftersläpning i rapporteringen.  Om vi lägger på 30 procent så hamnar resultatet på ca 8 600 bostäder under 2011. Alltså fortfarande långt under behovet.

Det går således inte att stirra sig blind på nationella siffror över bostadsbyggandet.

Här hittar ni statistiken från SCB.

Facebook
Twitter
LinkedIn