Viktigt steg mot 110 hyresrätter för unga

Ett unikt samarbete mellan jagvillhabostad.nu och Stockholms stad ska inom kort ge 110 bostäder för unga vuxna. I nästa vecka antas detaljplanen för projektet i Grimsta och byggstart kan ske redan under hösten 2011. – Jag vill att det Stockholm som växer fram när vi bygger ska få präglas av stockholmarnas idéer om hur staden ska se ut. De här bostäderna har planerats för unga tillsammans med unga och det är ett välkomnande arbetssätt som jag gärna ser mer av. Projektet är efterlängtat också för att efterfrågan på just mindre hyresrätter är så stor, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M). – Nu går vi i Stockholmshem vidare med samarbetet med jagvillhabostad.nu. De goda idéerna i detta projekt ska spridas och vi förhandlar om en markanvisning på Igeldammsgatan på Kungsholmen, där vi kan jobba på liknande sätt. Bostäder till ungdomar är en avgörande fråga för Stockholms tillväxt, säger Stockholmshems ordförande Björn Ljung (FP). – Projektet visar att det är fullt möjligt att bygga bostäder för unga. Bostadsmarknaden behöver den här typen av produktutveckling och vi hoppas att fler byggbolag och kommuner inspireras så att nyproduktionen för unga äntligen kommer igång, säger jagvillhabostad.nus bostadspolitiska samordnade Danielle Zachrisson. Fakta
Detaljplanen för 110 lägenheter i stadsdelarna Råcksta och Norra Ängby tas på stadsbyggnadsnämnden den 29 september. Stadsbyggnadskontoret har upprättat planförslaget utifrån ett initiativ och projektförslag från AB Stockholmshem, organisationen jagvillhabostad.nu och AQ arkitekter. Detaljplanen medger uppförandet av ett punkthus om 15 våningar samt två lamellhus i tre våningar och 8 radhus. Det handlar om hyresrätter som riktar sig till unga bostadssökande. Utgångspunkten är yteffektiva lägenheter till rimliga hyresnivåer för unga. Byggstart beräknas till hösten 2011. Kontakt
Stadsbyggnads- och idrottsroteln, Stockholms stad
Stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Regina Kevius (M)
För kontakt med Regina Kevius: Hannes Kataja, 076 – 12 29 139 AB StockholmshemOrdförande Björn Ljung (FP)Telefon: 073 – 615 01 03 Organisationen jagvillhabostad.nuBostadspolitisk samordnare Danielle ZachrissonTelefon: 070 – 301 61 01