Konferens om diskriminering

I förra veckan hade DO sin konferens “Vägar till rättigheter”. Vi var på plats för att lära oss mer om diskriminering i allmänhet och om diskriminering på bostadsmarknaden i synnerhet. Här har ni några korta reflektioner.

Panelen som diskuterade problematiken bestod av representanter från Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, SABO, och DO. Alla verkade vara överens om att otydliga krav på bostadssökande och bristen på information om urvalsprocessen gör att man allt som oftast inte kan se om man har blivit diskriminerad. Man var dessutom överens om att begränsning (om inte eliminering) av den mänskliga faktorn i urvalet gör att man kommer långt i arbetet med att motverka diskriminering.

Tyvärr så var det ganska kort om tid och därmed blev det inte mycket diskussion om de mer strukturella faktorer som bidrar till diskriminering, till exempel att man nästan uteslutande bygger för resursstarka grupper och hur det gör att de resurssvagare grupperna, såsom unga vuxna, utesluts. Man diskuterade inte heller problemet med att det krävs en enorm kunskap för att hitta en bostad och för att inte bli lurad eller diskriminerad på bostadsmarknaden.

Tyvärr diskuterades inte heller frågan om andrahandsmarknaden som växer som en effekt av bostadsbristen. Det finns annonser där personer vill hyra ut ett rum eller en soffa på kort tid. Det har visat sig att unga tjejer har störst chans till dessa bostäder. Övriga grupper har svårare.

En intressant aspekt som diskuterades var att i städer, som nödvändigtvis inte har omfattande bostadsbrist, hade män med brytning och utländskt namn svårast att hitta bostad.

Sammanfattningsvis var det en mycket intressant dag hos DO. Vi planerar att sätta oss in frågan ytterligare framöver!