Ljusning för Göteborg?

Under 2011 färdigställdes 1 700 bostäder i Göteborg. Samtidigt har politikerna ett löfte om 10 000 nya bostäder under mandatperioden, alltså i snitt 2 750 bostäder per år. Vi hoppas att Göteborg sätter fart och lever upp till målet, men också att staden ser till att nyproduktionen blir mer varierad.

Och kanske finns det en ljusning! Göteborgs nye stadsarkitekt skriver i Göteborgsposten att:

“Staden äger ganska mycket av den centrala och attraktiva obebyggda marken i Göteborg. Det är ett fantastiskt verktyg för att höja kvaliteten på den nya staden. Alla aktörer i processen måste veta vart vi är på väg, och att vi nu höjer ribban i samarbetet. Vi skall komma till en punkt när alla drar åt samma håll, när kommunikationen är rak och tydlig och där det finns ett klart gemensamt mål. Vi måste bestämma oss för att vi vill att den nya staden skall vara både världsklass, och sådär folkligt tyken som vi ju vill att Göteborg skall fortsätta vara. Det finns ingen ursäkt för dålig stadsbyggnad och tråkig arkitektur i det nya vi skall bygga. Ta fram det kaxigt göteborgska kynnet och säg att: självklart kan vi bli bäst!”

Ja, kom igen Göteborg, bygg mer och ha en tydlig ambition om att bygga bostäder som matchar ungas efterfrågan. Ni har ju förutsättningarna!