Replik från Attefall (KD)

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) har tillsammans med riksdagsledamoten Otto von Arnold (KD) skrivit en replik på vår debattartikel i Sydsvenskan.

I artikeln upprepar de samma gamla mantra om hur Sverige byggt för lite under 20 år, hur de genomfört förenklingar i plan- och bygglagen och nu ser över kommunernas särregler, och så vidare. De avslutar artikeln med att kommentera behovet av produktutveckling på bostadsmarknaden: “Det är ett fattigdomsbevis för byggbranschen om dess kreativitet inte kan flöda utan statliga medel när efterfrågan är så stor.”

Ja precis, det är ett fattigdomsbevis för byggbranschen! Men oavsett så behöver branschen en skjuts. Regeringen har sett behovet av att främja en produktutveckling av bostäder för äldre genom att tillsätta ett Bo bra på äldre dar-program. Det är anmärkningsvärt att de blundar för motsvarande behov av bostäder för unga.