Subventionerat bosparande för unga

Verksamhetschef, Stella Papasotiriou, kommenterar  Annie Lööfs (C) utspel om subventionerat bosparande för unga. Debattartikeln är publicerad på SVT Debatt och ni hittar den i sin helhet här.

Annie Lööf (C) vill komma åt hemlösheten genom att gynna bosparande med skatteavdrag så att unga kan köpa bostadsrätt. Men frågan är om detta borde vara bostadsbristens mest prioriterade problem. Ska detta vara det första man gör för att försöka lösa problemet? Har så många unga möjlighet att spara upp till 20.000 kr per år? Ännu viktigare, har så många unga vuxna råd med att vänta i tio år tills beloppet är stort nog för att kunna köpa en bostadsrätt? Det skriver Stella Papasotiriou, verksamhetschef på jagvillhabostad.nu.

Det finns inte tillräckligt med bostäder. Det byggs alldeles för lite. Det byggs för lite för just unga vuxna. Det finns en enorm andrahandsmarknad som fungerar som en svartmarknad där allt kan hända en, från trakasserier till bedrägerier.

Och sen finns också problemet med att unga vuxna, som grupp, är resurssvaga. Det betyder att utöver allt som beskrivits ovan, blir unga vuxna hårdpressade att ta del av det som faktiskt finns, både bostadsrätt och hyresrätt.

Det är just det här problemet Annie Lööf (C) försöker komma åt och avhjälpa genom ett bosparande som ska gynnas genom skatteavdrag.

Att unga inte är resursstarka som grupp är någonting som man kan avhjälpa på flera olika sätt. Främst ska man bygga tillräckligt med hyresrätter, som dessutom är sådana hyresrätter som unga har råd att efterfråga. Det har jagvillhabostad.nu gjort och det kommer vi att göra igen, alltså är det möjligt att göra. Det gör att unga dels ges möjlighet att konkurrera på bostadsmarknaden, dels att de slipper besväret med andrahandsmarknaden och dels att det skapar förutsättningar för att sätta igång alla andra åtgärder som kan hjälpa unga vuxna hitta rätt i bostadsmarknaden.

Gemensamma bostadsköer eller de så kallade hyresgarantier som kommunerna runt om i landet ska erbjuda är några exempel på sådana åtgärder – som dock inte riktigt fungerar om det de facto inte finns några bostäder att få. Vi på jagvillhabostad.nu har en hel rad med åtgärder och lösningar att föreslå för att avhjälpa bostadsbristen.

Kan Centerns förslag vara dem som ska köpa en bostadsrätt behjälpligt? För unga som har en någorlunda trygg boendesituation samt viljan och de ekonomiska förutsättningarna att bospara är det ett välkomnat förslag. Självklart är det viktigt att stävja överbelåning och främja sparande.

Men frågan är om detta borde vara bostadsbristens mest prioriterade problem. Ska detta vara det första man gör för att försöka lösa problemet? Har så många unga möjlighet att spara upp till 20.000 kr per år? Ännu viktigare, har så många unga vuxna råd med att vänta i tio år tills beloppet är stort nog för att kunna köpa en bostadsrätt?

För unga som är i mer akut behov av en bostad och saknar möjligheten att spara så gör förslaget dessvärre ingen skillnad. För att förbättra deras situation krävs fler bostäder som matchar deras efterfrågan samt en tryggare andrahandsmarknad.

Man kanske kan börja fundera lite på hur man skulle kunna hjälpa dem, vars behov är akut, först.