Pressmeddelanden

Pressmeddelande
2012-09-10

Bostadsministern prisar jagvillhabostad.nu

Yteffektiva och prisvärda bostäder för unga behövs för att unga ska stå sig i konkurrensen på bostadsmarknaden. Nu prisar bostadsministern jagvillhabostad.nu:s arbete för produktutveckling som passar ungas efterfrågan. Jagvillhabostad.nu hoppas ett Bo bra på yngre dar-program finns med i höstens budgetproposition.

Bostadsminister Stefan Attefall skrev på DN debatt (3/9) hur bostadskrisen ska lösas genom att stimulera nytänkande och nya lösningar när det gäller att bygga smått och yteffektivt och prisar jagvillhabostad.nu:s arbete.

– Beröm från bostadsministern! Det händer inte varje dag. Vi vet från våra medlemmar att det vi gör är viktigt. Därför är det skönt att våra idéer för lösningar faller i god jord. Nu hoppas vi även att idéerna bär frukt genom ett Bo bra på yngre dar-program i regeringens budget, säger Hanna Mörck, bostadspolitisk samordnare på jagvillhabostad.nu.

Jagvillhabostad.nu har visat att det går att bygga för unga genom flera lyckade projekt. Nu krävs bland annat att resultaten från projekten skalas upp för att lösa bostadsbristen. Bo bra på yngre dar ska stimulera nytänk och bättre samverkan för byggandet för unga. Det ger en möjlighet att utveckla och ta tillvara på bra idéer genom Arkitekttävlingar, förstudier och nätverk.
Under Almedalsveckan debatterades Bo bra på yngre dar. Debattörerna Ulf Perbo, statssekreterare, Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier och Ann-Sofie Eriksson, SKL skrev under på flera av förslagen i Bo bra på yngre dar.

– Ett program för utveckling av bra bostäder för äldre, finns redan idag. Resultaten ser bra ut och är en inspirationskälla till Bo bra på yngre dar. Sen måste vi passa på att tacka Stefan Attefall för berömmet. Det betyder vi lyckats visa att det går att bygga för unga, säger Hanna Mörck

Bo bra på yngre dar är framtaget av jagvillhabostad.nu tillsammans med ArkitektStudenterna och Stockholms studentkårers centralorganisation. Läs mer på bobrapåyngredar.se

För mer information, kontakta:
Hanna Mörck
Bostadspolitisk samordnare
0703-01 61 01
hanna@jagvillhabostad.nu
www.jagvillhabostad.nu