Oklart om regler i andrahand

Enligt Bostadsrätterna och även enligt Vänsterpartiet så har civilutskottet återigen bordlagt förslaget om andrahandsuthyrning. I vart fall om man följer nyhetsförmedlingen via twitter.

Situationen ser idag ut så att regeringspartierna har en linje. Det förslag som lades fram i regeringens budget. Oppositionen har en annan. Att regeringsförslaget inte ska gå igenom. S menar även att det behövs mer utredning. SD å andra sidan har valt att stå på regeringens linje gällande att införa nya regler för hyra vid uthyrning på andrahandsmarknade men på oppositionens sida gällande de övriga frågorna som bland annat gäller bostadsrätternas relation till andrahandshyresgäster i sitt bestånd. Utgångspunkten har tidigare varit att de nya reglerna ska införas 1 januari 2013.

Vi vill gärna veta mer om hur diskussionerna gått idag i civilutskottet. Blir det inget, regeringens förslag eller något mitt emellan? Att öka transparensen och säkerheten på andrahandsmarknaden tror jagvillhabostad.nu att är ett viktigare mål för andrahandsmarknaden än att skapa ett hyreshöjningssystem som riskerar att leda till kraftigt höjda hyror. Sen gäller förstås att utbud och efterfrågan behöver komma i balans. För att komma dit behövs det byggas mer, mer differentierat och där inbegripet även små lägenheter riktat till unga.

Nästa sammanträdestid för civilutskottet ser enligt Riksdagens kalender ut att vara den 13 november 2012, kl. 11.